กระทรวงดิจิทัลและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าร่วมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ Aducation Next Forum 2021

3

กระทรวงดิจิทัลและสังคม (MDES) Continue reading กระทรวงดิจิทัลและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าร่วมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ Aducation Next Forum 2021

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

4

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเช Continue reading มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021

1

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ Continue reading สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2564

ADs-ประชุมวิชาการสถาปนาส

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ Continue reading สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กำกับของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม และสถาบันคลังสมองของชาติ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7

3

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่ว Continue reading มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กำกับของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม และสถาบันคลังสมองของชาติ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7