ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Continue reading ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10”

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 15 แห่ง ลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”

MOU photo for website and Facebook_๑๙๑๒๑๘_0009

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 มห Continue reading มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 15 แห่ง ลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”

ขอเชิญร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วย SEM with AMOS”

S__9363492

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จะจัดอบรมเ Continue reading ขอเชิญร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วย SEM with AMOS”

ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ TCI กลุ่ม 2

E-journal

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร Continue reading ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ TCI กลุ่ม 2