ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ TCI กลุ่ม 2
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

banner 1

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมง Continue reading ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการทุน “New Breed Financial Professional”

76C0FEFE-E39A-4BB4-A5EE-201850789947

โครงการสำหรับนิสิต นักศึกษา เท Continue reading ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการทุน “New Breed Financial Professional”

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

1

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบ Continue reading มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

กระทรวงดิจิทัลและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าร่วมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ Aducation Next Forum 2021

3

กระทรวงดิจิทัลและสังคม (MDES) Continue reading กระทรวงดิจิทัลและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าร่วมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ Aducation Next Forum 2021

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

4

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเช Continue reading มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ