ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ TCI กลุ่ม 2
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6
ขอเชิญร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วย SEM with AMOS”

บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

MBA-Conference-2020-Dec-15-16

บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ Continue reading บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2564

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานวิชาการระดับชาต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย Continue reading คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2564

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

IMG_20201111_0001

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอน Continue reading มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่7

IMG_20201103_0001

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญ Continue reading มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่7

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8

337832

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเช Continue reading ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8