ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ TCI กลุ่ม 2
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6
ขอเชิญร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วย SEM with AMOS”

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรสวรวัจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era”

poster_nrc_edit

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่ Continue reading มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรสวรวัจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม Continue reading คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”

1613866579492

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Continue reading สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7

5

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดการประช Continue reading วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ

4

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเ Continue reading มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ