ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ TCI กลุ่ม 2
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6
ขอเชิญร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วย SEM with AMOS”

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

0102

มหาวิทยาลัยเกริก จัดการประชุมเ Continue reading มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรม KM เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ”

S__21266441

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สำ Continue reading สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรม KM เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ “ปันความรู้จากกูรูสู่ภูมิภาค” ครั้งที่ 2

01

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Continue reading กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ “ปันความรู้จากกูรูสู่ภูมิภาค” ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16

04

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมกา Continue reading มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 (Online)

05

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนส่ Continue reading มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 (Online)