เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2566

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ tinyurl.com/2p8wt8n7 หรือติดต่อผู้ประสานงาน: คุณอิสรีย์ โชติพุฒิพันธ์ โทร.082-419-4291 อีเมล isaree.c@mhesi.go.th