การประชุมสหวิทยาการระดับชาติ TNAIC2023

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://tniac.tni.ac.th/