ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.เนตรชนก บัวนาค โทร. 098-916-3996 และผศ.ดร.พีรวิชญ์ คำเจริญ โทร.086-983-7140