การประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON2023)

สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON2023) ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://paccon2023.mfu.ac.th