เปิดรับบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “Nouveau Economy for Human Security: เศรษฐกิจวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์”

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “Nouveau Economy for Human Security: เศรษฐกิจวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์” ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://conference.sct.ac.th/13/