บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

33333

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ Continue reading บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

ทุน – (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว!!! สำหรับไปเรียน ปีการศึกษา (กันยายน 2021)

222

ทุน – (ทุนของสถานเอกอัคร Continue reading ทุน – (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว!!! สำหรับไปเรียน ปีการศึกษา (กันยายน 2021)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

1111111

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำป Continue reading หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)”

11

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงกา Continue reading บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)”

“ดีป้า” เปิดรับโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัยยุค New Normal

00

“ดีป้า” เปิดรับโครงการพัฒนาทัก Continue reading “ดีป้า” เปิดรับโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัยยุค New Normal