ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

555

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประช Continue reading ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Continue reading ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Reserch Expo 2021

S__10649605

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Continue reading ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Reserch Expo 2021

สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

5555

สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ข Continue reading สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคคอล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ ภายใต้ชื่องาน “GC x Mahidol Webinar: Circular Economy & Sustainability for Higher Education”

1

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัท Continue reading มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคคอล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ ภายใต้ชื่องาน “GC x Mahidol Webinar: Circular Economy & Sustainability for Higher Education”