ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน Conference: The Professional Teaching and Student Engaement in Higher Education, Thailand

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน Conference: The Professional Teaching and Student Engaement in Higher Education, Thailand ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://bit.ly/SPUTLC-2022