บุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการวิจัย ณ ประเทศมาเลเซีย

http://www.cialisgeneriquefr24.com/cialis-effets-indesirables/

รศ.ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี และ acheter cialis en ligne forum อ.จุฑามาศ ชูจินดา ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการวิจัย
ณ INTI International University , University Kebangsaan และ University Tenage Malaysia
เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จัดโดยเครือข่ายวิจัยประชาชื่น เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559
20160616_8886 20160616_8833 20160616_203620160616_170920160616_976037559e6-66b0-4d8a-9674-825eaf44804d