ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

รุ่นที่ 1 วันที่ 12-16 ธันวาคม 2559 (รับสมัครถึงวันที่ 30 พ.ย. 2559)
รุ่นที่ 2 วันที่ 9-13 มกราคม 2560 (รับสมัครถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2559)
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องประชุมชั้น 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 
รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 50 ท่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.rdi.rmutsb.ac.th
***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม***
 ch66