ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ TCI กลุ่ม 2
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6
ขอเชิญร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วย SEM with AMOS”

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11

IMG_20200930_0003

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญ Continue reading วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย เข้าร่วมในงาน “การประชุมวิชาการการบริหารพัมนาสังคม และยุทศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5”

0505

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม Continue reading คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย เข้าร่วมในงาน “การประชุมวิชาการการบริหารพัมนาสังคม และยุทศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงาน “การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1”

Poster_Nac-Husoci_2021

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม Continue reading มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงาน “การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1”

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

0102

มหาวิทยาลัยเกริก จัดการประชุมเ Continue reading มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรม KM เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ”

S__21266441

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สำ Continue reading สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรม KM เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ”