ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย โครงการ Research Zone (2017)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย โครงการ Research Zone (2017) : Phase 127 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม http://rlc.nrct.go.th/seminar/home/index.php

1