เครือข่ายวิจัยประชาชื่น เปิดรับสมัครการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น เปิดรับสมัครการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยพิจารณาเสนอชื่อนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดได้ที่ http://www.prn.in.th/รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่/