มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาระหว่างประเทศ
“The Basics of Finite Element Modeling for PermanentMachines”
ระหว่างวันที่ 6 -10 กุมภาพันธ์ 2560
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาระหว่างประเทศ