ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน” ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ที่เว็บไซต์
banner 1