ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการทุน “New Breed Financial Professional”

โครงการสำหรับนิสิต นักศึกษา เท่านั้น !
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการทุน “New Breed Financial Professional”

การมุ่งเน้นให้ความรู้แบบเข้มข้น และส่งเสริมการทดสอบในหลักสูตร CISA ใหม่ ระดับ Foundation
เพื่อให้ได้รับคุณวุฒิ AISA : Accredited Investment and Securities Analyst
ช่วยสร้างโอกาส และเปิดประตูสู่วิชาชีพ…ด้านการเงินในตลาดทุน
> Become a Next Normal Financial Professional <
สมัครได้ที่ : www.set.or.th/newbreed_2021

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สุมาลี บำเพ็ญ (พี่อ้อม)
02-009-9837
sumaleeb@set.or.th

76C0FEFE-E39A-4BB4-A5EE-201850789947