กระทรวงดิจิทัลและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าร่วมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ Aducation Next Forum 2021

กระทรวงดิจิทัลและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าร่วมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ Aducation Next Forum 2021 ภายใต้แนวคิดหลัก The Next Normal Education: Accelerating Research & Innovation for New Skills ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องวายุพักษ์ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.conferencethaiseries.com

3