มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (The 7th Conference on Research and Creative Innovations : CRCI) ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.conferenceinthai.com/eventdetail/2447

 

1