สภาวิชาชีพบัญชี จะจัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี จะจัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education Conference: AccEC 2021 “Accounting Education in The New Normal” ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://eservice.tfac.or.th/accec/home

 

3