วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 “นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ”ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/

5