มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference: A Better Change in Higher Education for Future Economy ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.psuedconference.org ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

4