มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Sustainable Business Growth Challenges, Measures and Solutions in Globle Scenario Part ll” ในวันที่ 16 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 อาคาร3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 ธันวาคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Id Line : @gradspukk หรือโทร 082-3010801

IMG_20201111_0001