มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่7

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่7
ในหัวข้อ “ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่” ในวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งผลงาน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 education2020@vu.ac.th
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vu.ac.th

 

IMG_20201103_0001