ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8 แบบ New Normal ครั้งที่ 8 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 08.30 – 17.00 น. ณ อาคารเธียเตอร์ คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf1WZbZ7aaEQw…/viewform สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-563-5252 ต่อ 5017

 

337832