มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “Business transition to the new normal” ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 17 .30 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิจัย บทความวิชาการ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความหรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยสามารถดาวโหลดเอกสารและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://ba.mju.ac.th/conference_bamju ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษจิกายน 2563 หรือโทรสอบถามได้ที่ 099-380-3838

 

\IMG_20201017_0001