คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย เข้าร่วมในงาน “การประชุมวิชาการการบริหารพัมนาสังคม และยุทศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ร่วมกับเครือข่าย 13 สถาบันศึกษาจัดงาน
“การประชุมวิชาการการบริหารพัมนาสังคม และยุทศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5”
ภายใต้หัวข้อ “พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : Citizen Engagement” ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยจะเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nac2021.bru.ac.th/

0505