ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10” จัดโดยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อการประชุมสถาบันอุดมศึกษาไทย: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://benjamitvichakarn2020.org/