บุคลากรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยและเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6 “ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่

13241109_1532819083691770_6751873382291473348_n    13260108_10207760372140553_1396075809621578893_n13255899_1532823197024692_5519659652954525360_n  13267912_1532819200358425_8078630925211821795_n  S__2687117 S__2687119  S__2687121 S__2687125 S__2687130 S__5341371 S__5341386 S__267881713433330_1375580159123516_7933071490138064507_o9608