ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ TCI กลุ่ม 2

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

TCI กลุ่ม 2

—————————————————————————————-

กำลังเปิดรับสมัครบทความ

สนใจลงบทความหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-432-6101 ต่อ 1220

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/index

E-journal