การประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (online)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (online) “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Quality” จากวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 10 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-289-220 หรือ https://educonf.psu.ac.th/