เครือข่ายวิจัยประชาชื่น เปิดรับสมัครการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น

เปิดรับสมัครการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยพิจารณาเสนอชื่อนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสมัครเข้ารับการคัดเลือก                  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดและส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิจัยละนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 1220 ตั่งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ⇒ นักวิจัยรุ่นใหม่