สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

06

Thailand Research Expo 2020 หน Continue reading สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10”

0000000000

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Continue reading ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10”

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 15 แห่ง ลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”

MOU photo for website and Facebook_๑๙๑๒๑๘_0009

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 มห Continue reading มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 15 แห่ง ลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”

ระบบกลไกคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

3.ระบบและกลไกคุ้มครองสิทธิ์ของ Continue reading ระบบกลไกคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ขอเชิญร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วย SEM with AMOS”

S__9363492

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จะจัดอบรมเ Continue reading ขอเชิญร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วย SEM with AMOS”